บริษัท มาสเตอร์ แพ็ค จำกัด
MASTER PACK CO., LTD.

ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก

9/26 เปรมฤทัย 14 ซ.2 ถนนบางนา-ตราด กม 4
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

(02)397-4724-26
sales@masterpack.co.th